TEXOPLAST CA778

TEXOPLAST CA778

Aktivator/Härdare. Heptanbas.
Allround lämpad för alla material. Härdar limmet vid stora spalter och på öppna ytor samt förkortar även härdtiden. Bör användas vid limning av trä och porösa material. Lösvikter.

Kan användas på alla material.

TEXOPLAST CA778 är en aktivator som används för att härda Cyanoakrylater (Superlim) då limmet har svårt att uppnå en optimal härdning genom egen kraft och genom sina egna kriterier. Superlim fungerar bäst och uppnår optimal härdning när man limmar i en temperatur mellan +20 till +30°C samt vid en luftfuktighet som är högre än 55% samt när det inte finns syre närvarande i materialet eller limfogen. Om man inte kan uppnå någon eller några av dessa kriterier så måste man ta hjälp av denna aktivator för att hjälpa till att härda limmet. Aktivatorn används alltså t.ex. för att härda limmet vid limning av stora spalter då limfogen innehåller syre. Likaså används aktivator för att härda limmet vid limning av trä, textil och andra porösa material som också innehåller syre. Aktivatorn används också för att uppnå en förbättrad härdning när temperaturen i lokalen är för låg eller när luftfuktigheten i lokalen är för låg. Aktivatorn påskyndar också härdning av trögflytande lim som normalt sett oftast har en långsammare härdning. Aktivator används också för att härda överskottslim. CA778 är allround och baserad på heptan, vilket gör att aktivator CA778 kan användas på alla material. Gör dock alltid egna tester på känsliga plaster/material.

Aktivatorn levereras som standard i 100ml glasflaska för spraypump, 200ml plastflaska med spraypump samt 500ml plastflaska för påfyllnad.

TDB TexoPlast CA778
SDB TexoPlast CA778

ETIKETTER:
OBS! Den etikett som du ser på bilden skiljer sig i utseendet från den etikett som sitter på produkten vid leverans. Vi har nyligen uppdaterat utseendet på våra etiketter av olika anledningar. Det är rutin när lagar och regler kräver det men också vid byte av dataprogram, material och vid uppdatering av layout. Det kommer att ta ett tag innan vi har möjlighet att lägga in en ny bild med den nya etiketten på produkten. Vi ber om ursäkt för detta. Om du under tiden vill se den nya etiketten så vänligen kontakta oss så mailar vi över ett foto.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.