TEXOFLEX LD880

TEXOFLEX LD880

1-komp. Kontaktlim. 5 Lit.
Baserat på Nitrilgummi.
Elastiskt. Öppettid <10 min.
Transparent lim som kan fås infärgat i valfri kulör på kunders begäran.

Transparent lim som vi kan infärga åt dig i valfri kulör.

TEXOFLEX LD880 är ett elastiskt lösningsmedelsbaserat lim som härdar snabbt genom att ingående lösningsmedel avdunstar. Torrhalt ca 25%. Lämpar sig bäst för torrlimnings-teknik. Limmar mjuk plasticiserad PVC och Polyuretanmaterial mot vartannat eller mot metall. Limmar även filt, cellplast, frigolit, nitrilgummi, textil, trä m.m. i olika kombinationer. Även lämpat som försegling och förstärkning av ytor och kanter på sildukar, arbetsdukar, mattor, filter, presseningar m.m. för att förhindra att dessa fläks upp eller slits sönder. Limmet ger också ett gott skydd mot nötning och abrasion. Limmet är i grunden transparent men kan infärgas i olika kulörer såsom blått, svart, rött, grönt, brunt etc. på kunders begäran.

Levereras enbart i 5 Liters burkar.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.

TDB TexoFlex LD880
SDB TexoFlex LD880