TEXOFLEX LD880

TEXOFLEX LD880

1-komp. Kontaktlim. 5 Lit. burk.
Baserat på Nitrilgummi.
Elastiskt. Öppettid <10 min.
Transparent lim som kan infärgas i olika kulörer vid behov.

Nitril-Lim. Transparent som går att färga in.

TEXOFLEX LD880 är ett elastiskt lösningsmedelsbaserat lim som härdar snabbt genom att ingående lösningsmedel avdunstar. Torrhalt ca 25%. Lämpar sig bäst för torrlimnings-teknik. Limmar mjuk plasticiserad PVC och Polyuretanmaterial mot vartannat eller mot metall. Limmar även filt, cellplast, frigolit, nitrilgummi, textil, trä m.m. i olika kombinationer. Även lämpat som försegling och förstärkning av ytor och kanter på sildukar, arbetsdukar, mattor, filter, presseningar m.m. för att förhindra att dessa fläks upp eller slits sönder. Limmet ger också ett gott skydd mot nötning och abrasion. Limmet är i grunden transparent men kan vid behov infärgas i olika kulörer.

Levereras som standard i 5 Liters burkar.

TDB TexoFlex LD880
SDB TexoFlex LD880

ETIKETTER:
OBS! Den etikett som du ser på bilden skiljer sig i utseendet från den etikett som sitter på produkten vid leverans. Vi har nyligen uppdaterat utseendet på våra etiketter av olika anledningar. Det är rutin när lagar och regler kräver det men också vid byte av dataprogram, material och vid uppdatering av layout. Det kommer att ta ett tag innan vi har möjlighet att lägga in en ny bild med den nya etiketten på produkten. Vi ber om ursäkt för detta. Om du under tiden vill se den nya etiketten så vänligen kontakta oss så mailar vi över ett foto.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.