TEXOFLEX LD880

TEXOFLEX LD880

1-komp. Kontaktlim. 5 Lit.
Baserat på Nitrilgummi.
Elastiskt. Öppettid <10 min.
Transparent lim som kan infärgas i olika kulörer vid behov.

Nitril-Lim. Transparent som går att färga in.

TEXOFLEX LD880 är ett elastiskt lösningsmedelsbaserat lim som härdar snabbt genom att ingående lösningsmedel avdunstar. Torrhalt ca 25%. Lämpar sig bäst för torrlimnings-teknik. Limmar mjuk plasticiserad PVC och Polyuretanmaterial mot vartannat eller mot metall. Limmar även filt, cellplast, frigolit, nitrilgummi, textil, trä m.m. i olika kombinationer. Även lämpat som försegling och förstärkning av ytor och kanter på sildukar, arbetsdukar, mattor, filter, presseningar m.m. för att förhindra att dessa fläks upp eller slits sönder. Limmet ger också ett gott skydd mot nötning och abrasion. Limmet är i grunden transparent men kan vid behov infärgas i olika kulörer.

Levereras som standard i 5 Liters burkar. 1 Liters på förfrågan.

TDB TexoFlex LD880
SDB TexoFlex LD880

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.