Doftvätska Neutral 1000ml

Doftvätska Neutral 1000ml

1000ml PET-flaska med Alu-kapsyl.
Eliminerar effektivt dålig lukt under lång tid. Användes som Rumsdoft eller Doftspray. Neutral har en uppfriskande doft likt barber-shop. Glasvas med doftpinnar finns att köpa som tillbehör. Även triggerspray.

Doftvätska 1000ml PET-flaska med Alu-kapsyl. Doft Neutral.

Glasvas med doftpinnar finns att köpa som tillbehör. Även triggerspray finns att köpa som tillbehör.

Doftvätska AIRFRESH MYSTIQUE NEUTRAL eliminerar effektivt dålig lukt och sprider en angenäm doft i alla rum upp till ca 45m². Denna doftvätska kan användas både som Doftspray och som Rumsdoft. Vill man använda den som doftspray så skruvar man på en triggerspray på flaskan så man kan spraya ut vätskan. Vill man använda den som en rumsdoft så häller man över lite vätska i ett annat litet kärl och så placerar man doftpinnar i kärlet som suger upp vätskan som sedan avdunstar sakta ut i rummet.

Gör så här vid användning som Doftspray: Placera en triggerspray på flaskan. Eller fyll över vätska i en annan liten flaska med spraypump. Vid behov, spraya sedan antal gånger efter den doftstyrka som önskas. Tryck snabbt på avtryckaren för att ge en kort sprayning. Rikta alltid munstycket från dig och mot rummets mitt. Upprepa regelbundet för bästa effekt. Spraya aldrig mot människor, djur eller livsmedel/foder.

Gör så här vid användning som Rumsdoft: Fyll över lite vätska i valfri flaska, vas, krus eller annat kärl. Ca 50-75ml vätska är lagom för att erhålla en god effekt som håller sig över relativt lång tid. Placera 3-4 doftpinnar i flaskan, vasen, kruset eller kärlet och placera densamma på lämplig plats i rummet. Doftpinnarna suger till sig vätskan som sedan avdunstar sakta och doften sprider sig sedan i rummet med hjälp av inneventilationen.

ÖVRIGT: Vid användning som Doftspray så elimineras dåliga lukter snabbt och effektivt, men verkan är kortvarig. Dessa bör användas då man t.ex. snabbt vill eliminera en plötsligt uppkommen dålig lukt. För att få en långvarig effekt måste man alltså upprepa sprayningen regelbundet med jämna korta intervaller. Vid användning som Rumsdoft med doftpinnar får man alltid en jämn tillförsel av en angenäm doft så länge som vätska finns i kärlet och så länge som doftpinnarna klarar att suga upp vätskan.

Vid användning av AIRFRESH MYSTIQUE så skapas en angenäm atmosfär som gör att man förnimmer en känsla av välbehag och renlighet. Det är bekräftat att dofter kan ha positiva effekter på humöret. Många hävdar att väldoft minskar spänningar, depression och oro. Behagliga dofter har alltså en trolig positiv effekt på hjärnan, så det kan löna sig att använda dem. En väldoftande produkt kan göra det t.ex. mer rogivande att städa.

TDB Limus Doftvätska 1000ml
Testresultat Limus Doftvätska
SDB Neutral

Enligt EU:s förordning för klassificering och märkning av kemiska produkter CLP, så klassificeras dessa produkter inte som hälsoskadliga vid inandning. OBS! Personer som lider av överkänslighet för parfym bör dock iaktaga försiktighet när dessa produkter används. Doftspray och Rumsdoft ersätter inte goda hygienvanor.