Doftvätska Mango 1000ml

Doftvätska Mango 1000ml

1000ml PET-flaska med Alu-kapsyl.
Eliminerar effektivt dålig lukt i rum upp till ca 45m2. Användes som Doftspray eller som Rumsdoft. Mango är en mild och god doft. En absolut favorit. Behaglig och trevlig doft.

Doftvätska 1000ml PET-flaska med Alu-kapsyl. Doft Mango.

Doftvätska AIRFRESH MYSTIQUE MANGO eliminerar effektivt dålig lukt och sprider en angenäm doft i alla rum upp till ca 45m². Denna doftvätska kan användas både som Doftspray och som Rumsdoft. Vill man använda den som doftspray så skruvar man på en triggerspray på flaskan så man kan spraya ut vätskan. Vill man använda den som en rumsdoft så häller man över lite vätska i ett annat litet kärl och så placerar man doftpinnar i kärlet som suger upp vätskan som sedan avdunstar sakta ut i rummet.

Gör så här vid användning som Doftspray: Placera en triggerspray på flaskan. Eller fyll över vätska i en annan liten flaska med spraypump. Vid behov, spraya sedan antal gånger efter den doftstyrka som önskas. Tryck snabbt på avtryckaren för att ge en kort sprayning. Rikta alltid munstycket från dig och mot rummets mitt. Upprepa regelbundet för bästa effekt. Spraya aldrig mot människor, djur eller livsmedel/foder.

Gör så här vid användning som Rumsdoft: Fyll över lite vätska i valfri flaska, vas, krus eller annat kärl. Ca 50-75ml vätska är lagom för att erhålla en god effekt som håller sig över relativt lång tid. Placera 3-4 doftpinnar i flaskan, vasen, kruset eller kärlet och placera densamma på lämplig plats i rummet. Doftpinnarna suger till sig vätskan som sedan avdunstar sakta och doften sprider sig sedan i rummet med hjälp av inneventilationen.

ÖVRIGT: Vid användning som Doftspray så elimineras dåliga lukter snabbt och effektivt, men verkan är kortvarig. Dessa bör användas då man t.ex. snabbt vill eliminera en plötsligt uppkommen dålig lukt. För att få en långvarig effekt måste man alltså upprepa sprayningen regelbundet med jämna korta intervaller. Vid användning som Rumsdoft med doftpinnar får man alltid en jämn tillförsel av en angenäm doft så länge som vätska finns i kärlet och så länge som doftpinnarna klarar att suga upp vätskan.

Doftvätska MANGO finns att köpa i 1000ml PET-flaskor med Alu-kapsyl.
Som tillbehör kan man köpa triggerspray till denna 1000ml flaska. Som tillbehör finns även att köpa små tomflaskor av plast eller glas med spraypumpar. Andra tillbehör som finns att köpa är små glasvaser och doftpinnar.

Vid användning av AIRFRESH MYSTIQUE så skapas en angenäm atmosfär som gör att man förnimmer en känsla av välbehag och renlighet. Det är bekräftat att dofter kan ha positiva effekter på humöret. Många hävdar att väldoft minskar spänningar, depression och oro. Behagliga dofter har alltså en trolig positiv effekt på hjärnan, så det kan löna sig att använda dem. En väldoftande produkt kan göra det t.ex. mer rogivande att städa.

Det finns totalt 10 olika dofter att välja mellan. Klicka på länkarna nedan så ser du bilder på de olika dofterna och det finns även mer att läsa bl.a om våra egna testresultat.

TDB Limus Doftvätska 1000ml
Dofter PET-flaskor
Testresultat Limus Doftvätska
SDB Mango

Enligt EU:s förordning för klassificering och märkning av kemiska produkter CLP, så klassificeras dessa produkter inte som hälsoskadliga vid inandning. OBS! Personer som lider av överkänslighet för parfym bör dock iaktaga försiktighet när dessa produkter används. Doftspray och Rumsdoft ersätter inte goda hygienvanor.