COSMOFEN PLUS

COSMOFEN PLUS

1-komp. PVC-Lim. 200ml.
Öppettid 60 sek. Härdtid 2-4 min.
Glasklart lim som härdar snabbt genom att ingående lösningsmedel avdunstar och avsett för limning av hård PVC.

Konstruktionslim för hård PVC.

COSMOFEN PLUS är ett 1-komp snabbhärdande lim avsett för limning av hård PVC. Härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. Mjukgör hård PVC och efter sammanfogning av detaljerna när sedan lösningsmedlet avdunstat, så återgår plasten till hård solid PVC igen. Blir nästintill glasklart efter härdning. Användes vid tillverkning av fönster, skyltar, vattenpooler, sanitet och andra tillverkningar där materialet är PVC. Limmar även blandmaterial där PVC ingår som en komponent. Kan även brukas på termoplaster.

Levereras endast i 200gr tuber.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.

TDB CosmoFen Plus
SDB CosmoFen Plus