COSMOFEN PLUS PVC

COSMOFEN PLUS PVC

1-komp. PVC-lim. 200g tub.
Baserat på lösningsmedel.
Funktionshållfast inom några minuter.
Transparent lim avsett för snabb limning av hård PVC.

För limning av hård PVC. Transparent.

COSMOFEN PLUS PVC är ett 1-komp. lösningsmedelbaserat lim avsett för snabb konstruktionslimning utav hård PVC. Härdar genom att ingående lösningsmedel avdunstar. Lägg lim på bägge sidorna på de detaljer som ska limmas. Sammanfoga inom ca 30 sek. Fixera detaljerna i ca 2-4 minuter. PVC:n mjukgörs av lösningsmedlet och detaljerna ”svetsas” samman. När lösningsmedlet avdunstat så återgår plasten till hård PVC igen. CosmoFen PLUS användes inom bl.a. fönsterindustri, sanitet, pooltillverkning, rörkonstruktion m.m. för limning av hård PVC. Har mycket god stabilitet och utmärker sig för god temperaturbelastning. Har även ett utomordentligt gott UV-motstånd. Limmet blir nästintill helt osynligt efter härdning. CosmoFen PLUS limmar även andra termoplaster.

Levereras som standard i 200ml tuber.

TDB CosmoFen Plus
SDB CosmoFen Plus

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.