COSMOFEN 874 PU-200.140

COSMOFEN 874 PU-200.140

2-komp. PUR-Lim. 900g patron.
Segelastiskt lim med viss elasticitet.
För limning av stora ytor, för limning av glasrutor inom fönsterindustrin samt för limning av glas inom möbelsektorn.

2-komp. PU-lim för stora ytor och för fönster- och dörrindustri.

COSMOFEN 874 PU-200.140 är ett tixotropt, snabbhärdande lim som uppnår hög hållfasthet redan efter mindre än 30 min. och uppnår 75% av full styrka efter 3 tim. Limmet är fritt från lösningsmedel och luktfritt. Sväller under härdning. Ett elastisk lim lämpat för limning där viss elasticitet är ett önskemål. Lämpat för limning av laminat, träfiberplattor, gipsplattor, träkonstruktioner, plastinredningar till fordon m.m. och där man önskar en snabb och säker uthärdning. Också för limning av fönster och dörrar i trämaterial. Fyllning av hålrum för efterföljande skruvning inom fönster och dörrindustrin. Limning av glasrutor vid tillverkning av fönster- och dörrelement. Limning av glas inom möbelsektorn och inredningar då man vill limma färgat glas mot trä, metall eller plaster. Men också ett allroundlim lämpat för limning av olika material inom olika segment. 874 är universellt och har en god vidhäftning på aluminium, HPL, trä, olika byggmaterial, glasfiberarmerad plast, andra plaster, sten och mycket mera. 874 är ett lim lämpat för limning av inredningar, möbler, skyltar, fönster och mycket mera. Limmet härdar genom att man blandar 2 olika komponenter vilket gör att det alltid uppnår en härdning utan påverkan av yttre omständigheter såsom t.ex. luftfuktighet. Därmed också ett säkrare lim vid limning av större ytor.

CosmoFen 874 PU-200.140 levereras i 900g (2x310ml) dubbelpatroner avsedda för limning med anpassad doserpistol och mixerrör.

TDB CosmoFen 874 PU-200.140
TDB CosmoFen 874 PU-200.140 Engelsk
SDB CosmoFen 874 PU-201.140 Komp. Bas Engelsk
SDB CosmoFen 874 PU-201.140 Komp. Härdare Engelsk

ETIKETTER:
OBS! Den etikett som du ser på bilden kan skilja sig något i utseendet från den etikett som sitter på produkten vid leverans. Vi uppdaterar ibland utseendet på våra etiketter av olika anledningar.

Kontakta LIMUS på 0382-14020 eller info@limus.se för mer information.